دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : Robert Resnick

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مبانی فیزیک (1390-) / هالیدی ، دیوید (1916 - م)
مبانی فیزیک (-1390) / واکر ، جیرل (1945 - م)
مبانی فیزیک (1387) / هالیدی ، دیوید (1916- م)، نویسنده
مبانی فیزیک (1384) / هالیدی ، دیوید (1916)، نویسنده
Fundamentals of physics (2001) / واکر ، جیرل (1945 - م)، نویسنده
راهنمای فیزیک هالیدی، رزنیک، کربن (1384) / تاش پور ، حجت‌الله (1358)، نویسنده
زبان تخصصی (رشته کامپیوتر) (1385) / یوسف خانی ، مهدی، نویسنده
فیزیک (حرارت و شاره‌ها) (1385) / رسنیک ، رابرت (1923- م)، نویسنده
فیزیک (1366-) / هالیدی ، دیوید (1916- م)، نویسنده
فیزیک (1386) / هالیدی ، دیوید (1916)، نویسنده
فیزیک (1382) / هالیدی ، دیوید (1916- م)، نویسنده
فیزیک مکانیک (1382) / رسینک ، رابرت (1923)، نویسنده
مبانی فیزیک (1389) / واکر ، جرل (1945- م)، نویسنده
مبانی فیزیک (-1386) / هالیدی ، دیوید (1916- م)، نویسنده
مبانی فیزیک (13xx- 1385) / هالیدی ، دیوید (1916- م)، نویسنده

کاربران آنلاین :0