دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : جیرل واکر (1945)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مبانی فیزیک (1387) / هالیدی ، دیوید (1916- م)، نویسنده
مبانی فیزیک (1384) / هالیدی ، دیوید (1916)، نویسنده
حل کامل مسائل مبانی فیزیک (1383) / هالیدی ، دیوید (1916م.-)، نویسنده
راهنمای حل مسائل مبانی فیزیک دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - جرل واکر (- 1381) / خوش بین خوش نظر ، محمدرضا، نویسنده
زبان تخصصی (رشته کامپیوتر) (1385) / یوسف خانی ، مهدی، نویسنده
مبانی فیزیک (-1386) / هالیدی ، دیوید (1916- م)، نویسنده
مبانی فیزیک (13xx- 1385) / هالیدی ، دیوید (1916- م)، نویسنده
مبانی فیزیک (- 1378) / هالیدی ، دیوید (1916)، نویسنده
مبانی فیزیک هالیدی (1387) / هالیدی ، دیوید (1916)، نویسنده
مبانی فیزیک (1387 -) / هالیدی ، دیوید (1916- م)، نویسنده

کاربران آنلاین :0