دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: آذرباد

واقع در: تهران

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
نظریه و مسائل فیزیک مدرن (1382) / گواترو ، رونالد، نویسنده
کتاب آموزشی‌[Photoshop 5.5فتوشاپ /5]5 (1378) / رز ، کارلا، نویسنده
تشریح کامل مسائل فیزیک دیوید هالیدی، رابرت رزنیک، کنت کرین (1383) / زارع دهنوی ، ناصر (1348)، نویسنده
کتاب جامع هوش مصنوعی ویژه دانشجویان مهندسی کامپیوتر - - ITمکاترونیک (1384) / شادی ، مهدیه (1358)، نویسنده
تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک (1387) / نایبی ندوشن ، محمود (1337)، نویسنده
مبانی فیزیک (1384) / هالیدی ، دیوید (1916)، نویسنده
محوطه سازی (1385) / اسمعیل آبادی ، رضا (1350)، نویسنده
مبانی فیزیک (-1390) / واکر ، جیرل (1945 - م)

کاربران آنلاین :0