دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : رابرت رسنیک (1923)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مبانی فیزیک (1387) / هالیدی ، دیوید (1916- م)، نویسنده
بررسی مفاهیم و پرسشهای فیزیک هالیدی (- 1381) / ابوالحسنی ، مجید (1381- 1347)، نویسنده
تحلیل و تشریح کامل مسائل فیزیک هالیدی - رزنیک کرین (1384) / قرشی ، علاآ الدین (1344)، نویسنده
تشریح مسائل فیزیک هالیدی - رسنیک (1376) / جوادی جهانی ، حمید (1336)، نویسنده
تشریح مسائل فیزیک هالیدی (1370) / جوادی جهانی ، حمید (1336)، نویسنده
تشریح کامل مسائل فیزیک دیوید هالیدی، رابرت رزنیک، کنت کرین (1383) / زارع دهنوی ، ناصر (1348)، نویسنده
حل کامل مسائل مبانی فیزیک (1383) / هالیدی ، دیوید (1916م.-)، نویسنده
راهنمای تشریحی فیزیک هالیدی (1380) / دهدشتی ، ستار (1350)، نویسنده
زبان تخصصی (رشته کامپیوتر) (1385) / یوسف خانی ، مهدی، نویسنده
فیزیک (1364) / هالیدی ، دیوید (1916)، نویسنده
فیزیک (1366-) / هالیدی ، دیوید (1916- م)، نویسنده
فیزیک (1386) / هالیدی ، دیوید (1916)، نویسنده
فیزیک (1382) / هالیدی ، دیوید (1916- م)، نویسنده
فیزیک هالیدی (تشریح کامل مسائل) (- 1381) / امین لو ، مرتضی (1353)، نویسنده
مبانی فیزیک (1389) / واکر ، جرل (1945- م)، نویسنده

کاربران آنلاین :0