دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: موسسه بین‌المللی نشر و تحقیقات علمی فرهنگی آراکس

واقع در: تهران

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
فیزیک رابرت رزنیک، دیوید هالیدی، کنت اس‌. کرین (1383) / عرب مقدم ، علی (1344)، نویسنده
فیزیک هالیدی (تشریح کامل مسائل) (- 1381) / امین لو ، مرتضی (1353)، نویسنده
بررسی مفاهیم و پرسشهای فیزیک هالیدی (- 1381) / ابوالحسنی ، مجید (1381- 1347)، نویسنده

کاربران آنلاین :0