دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

فیزیک (1382) / هالیدی ، دیوید (1916- م)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسههالیدی ، دیوید (1916- م)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :QC21/2 ‭/ه2ف87
عنوان :فیزیک
تکرار نام مولف :روبرت رزنیک، دیوید هالیدی، کنث کرین؛ترجمه فاطمه خبوشانی، حمیدرضا رضایی، خلیل باغانی
ناشر:مشهد : خراسان
سال نشر :1382
صفحه شمار:ج
ویژگی :مصور، نمودار؛ 21x28س‌م
شابک/شاپا978-964-634-226-2
یادداشتج.1 (چاپ سوم: 1385)
عنوان اصلی:Physics. 5th ed. 2002
شناسه افزوده :Haliday ، David
رسنیک ، رابرت (1923)
Resnick ، Robert
کرین ، کنت
Krane ، Kenneth
خبوشانی ، فاطمه (1352)، مترجم
رضایی‌نیا ، حمیدرضا (1345)، مترجم
باغانی ، خلیل (1338)، مترجم
موضوع‌ها :اصفا
فیزیک
مندرجاتج.1. مکانیک.- - ج.3. الکتریسیته و مغناطیس .-
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=7586
زبان مدرک :فارسی

 درخواست رزرو

شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
2957QC21/2‭ /ه2ف87 ج.3 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
2958QC21/2‭ /ه2ف87 ج.3 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
4029QC21/2‭ /ه2ف87 ج.1 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5059QC21/2‭ /ه2ف87 ج.3 ن.4کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5069QC21/2‭ /ه2ف87 ج.1 ن.5کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5297QC21/2‭ /ه2ف87 ج.1 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
5610QC21/2‭ /ه2ف87 ج.1 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
5612QC21/2‭ /ه2ف87 ج.3 ن.6کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5613QC21/2‭ /ه2ف87 ج.3 ن.7کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5640QC21/2‭ /ه2ف87 ج.3 ن.8کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5648QC21/2‭ /ه2ف87 ج.3 ن.9کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
5916QC21/2‭ /ه2ف87 ج.3 ن.10کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
5993QC21/2‭ /ه2ف87 ج.3 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
6358QC21/2‭ /ه2ف87 ج.3 ن.11کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
6372QC21/2‭ /ه2ف87 ج.1 ن.6کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
6374QC21/2‭ /ه2ف87 ج.1 ن.7کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
6375QC21/2‭ /ه2ف87 ج.3 ن.12کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
6376QC21/2‭ /ه2ف87 ج.3 ن.13کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
6574QC21/2‭ /ه2ف87 ج.3 ن.14کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
6575QC21/2‭ /ه2ف87 ج.3 ن.15کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
6909QC21/2‭ /ه2ف87 ج.3 ن.16کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
6911QC21/2‭ /ه2ف87 ج.1 ن.8کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
6912QC21/2‭ /ه2ف87 ج.1 ن.9کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
6913QC21/2‭ /ه2ف87 ج.1 ن.10کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8432QC21/2‭ /ه2ف87 ج.1 ن.11کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۴۰۲/۰۹/۱۰
9369QC21/2‭ /ه2ف87 ج.3 ن.17کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
9686QC21/2‭ /ه2ف87 ج.3 ن.18کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
9770QC21/2‭ /ه2ف87 ج.3 ن.19کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
10003QC21/2‭ /ه2ف87 ج.1 ن.12کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
10010QC21/2‭ /ه2ف87 ج.3 ن.20کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۴۰۲/۰۳/۰۳
10060QC21/2‭ /ه2ف87 ج.3 ن.21کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
10063QC21/2‭ /ه2ف87 ج.3 ن.22کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
10177QC21/2‭ /ه2ف87 ج.1 ن.13کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
10223QC21/2‭ /ه2ف87 ج.3 ن.23کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
10330QC21/2‭ /ه2ف87 ج.1 ن.14کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
10362QC21/2‭ /ه2ف87 ج.1 ن.15کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
10902QC21/2‭ /ه2ف87 ج.1 ن.16کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
11267QC21/2‭ /ه2ف87 ج.3 ن.24کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
11413QC21/2‭ /ه2ف87 ج.1 ن.17کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
11659QC21/2‭ /ه2ف87 ج.1 ن.18کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
11660QC21/2‭ /ه2ف87 ج.3 ن.25کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
12227QC21/2‭ /ه2ف87 ج.1 ن.19کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
12228QC21/2‭ /ه2ف87 ج.1 ن.20کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
12229QC21/2‭ /ه2ف87 ج.3 ن.26کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
12230QC21/2‭ /ه2ف87 ج.3 ن.27کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
12288QC21/2‭ /ه2ف87 ج.1 ن.21کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
12289QC21/2‭ /ه2ف87 ج.1 ن.22کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
12661QC21/2‭ /ه2ف87 ج.1 ن.23کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
13500QC21/2‭ /ه2ف87 ج.1 ن.24کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
13562QC21/2‭ /ه2ف87 ج.3 ن.28کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
13592QC21/2‭ /ه2ف87 ج.3 ن.29کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
13593QC21/2‭ /ه2ف87 ج.1 ن.25کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
13680QC21/2‭ /ه2ف87 ج.3 ن.30کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۴۰۲/۰۱/۲۲
13730QC21/2‭ /ه2ف87 ج.3 ن.31کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
13863QC21/2‭ /ه2ف87 ج.3 ن.32کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14136QC21/2‭ /ه2ف87 ج.1 ن.26کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14158QC21/2‭ /ه2ف87 ج.3 ن.33کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14176QC21/2‭ /ه2ف87 ج.3 ن.34کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14201QC21/2‭ /ه2ف87 ج.3 ن.35کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14237QC21/2‭ /ه2ف87 ج.3 ن.36کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
14242QC21/2‭ /ه2ف87 ج.1 ن.27کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
14291QC21/2‭ /ه2ف87 ج.1 ن.28کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14296QC21/2‭ /ه2ف87 ج.3 ن.37کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14339QC21/2‭ /ه2ف87 ج.1 ن.29کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
14908QC21/2‭ /ه2ف87 ج.3 ن.38کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15047QC21/2‭ /ه2ف87 ج.1 ن.30کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
15408QC21/2‭ /ه2ف87 ج.1 ن.31کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
15409QC21/2‭ /ه2ف87 ج.3 ن.39کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15410QC21/2‭ /ه2ف87 ج.3 ن.40کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
15564QC21/2‭ /ه2ف87 ج.1 ن.32کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
15910QC21/2‭ /ه2ف87 ج.1 ن.33کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15919QC21/2‭ /ه2ف87 ج.3 ن.41کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15929QC21/2‭ /ه2ف87 ج.3 ن.42کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15942QC21/2‭ /ه2ف87 ج.1 ن.34کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
15947QC21/2‭ /ه2ف87 ج.1 ن.35کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
15949QC21/2‭ /ه2ف87 ج.1 ن.36کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
17899QC21/2‭ /ه2ف87 ج.3 ن.43کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
معادلات دیفرانسیل همراه با پاسخ تمریناتعرفانیان, احمد (1343)

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :0