دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: صفار

واقع در: تهران

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
اصول و مبانی سیستمهای کنترل (1375) / ال هاواری ، محمد، نویسنده
[PLCپی ال سی‌] مقدماتی = (1379) / کاظمی ، اسدالله، نویسنده
حسابداری عمومی تکمیلی (1380) / نماینده ، یعقوب، نویسنده
خودآموز سیستم عامل[Dos 7داس هفت‌] (1373) / شرکت نوول
راهنمای حل مسائل مبانی فیزیک دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - جرل واکر (- 1381) / خوش بین خوش نظر ، محمدرضا، نویسنده
الکتریسته و مغناطیس (1379) / نایفه ، منیرحسن (1945- م)، نویسنده
مبانی فیزیک (1387) / واکر ، جرل (1945)، نویسنده
آمار پارامتریک و روش پژوهش (1392) / حسینی ، سیدیعقوب (1349)، نویسنده
تئوری فازی و کاربرد آن در تصمیم گیری (1393) / آذر ، عادل (1345)، نویسنده
مجموعه پرسشنامه های بازاریابی (1391) / عزیزی ، شهریار (1358)، نویسنده
مبانی فیزیک (1390) / هالیدی ، دیوید (1916- م)، نویسنده
مدل های توسعه محصول جدید (1393) / رجب زاده قطری ، علی (1352)، نویسنده
مبانی فیزیک (1393) / واکر ، جیرل (1945- م)، نویسنده
هوش مصنوعی و منطق فازی (1393) / رجب‌زاده‌قطری ، علی (1352 -)
برقکار صنعتی درجه 2: طبق استاندارد درجه 2 سازمان فنی و حرفه‌ای، کد استاندارد 4/2/15/55-8 (1392) / مسگری ، علی (1357 -)

کاربران آنلاین :0