دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اصول حسابداری (1) (1377) / هورن گرن ، چارلز، نویسنده
اصول حسابداری (1343 - 1347) / نبوی ، عزیز (1311)، نویسنده
اصول حسابداری (- 137) / فس ، فیلیپ، نویسنده
حسابداری بازرگانی (1345) / اکبری ، فضل الله، نویسنده
حسابداری عمومی تکمیلی (1380) / نماینده ، یعقوب، نویسنده
حسابداری مقدماتی (1378) / روزبهانی ، شهرام (1351)، نویسنده
مبانی و روشهای عمومی حسابداری (1380) / علی مدد ، مصطفی (1315)، نویسنده

کاربران آنلاین :0