دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : عادل آذر (1345)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
برنامه‌ریزی منابع سازمانی : مفاهیم و کاربردها (1393) / گارگ ، وینود کومار
تصمیم‌گیری کاربردی رویکرد MADM (1396) / آذر ، عادل (1345)
روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت (1388) / دانائی فرد ، حسن (1348)، نویسنده
روش‌های کاربردی در تفکر سیستمی (1393) / ویلیامز ، باب (1951 - م)
مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار: مفاهیم و مطالعات موردی (1390) / راداکریشنان ، آر
آمار و احتمالات (1381) / آذر ، عادل (1345)، نویسنده
آمار و کاربرد آن در مدیریت (1388) / آذر ، عادل (1345)، نویسنده
تحقیق در عملیات (1) (رشته مدیریت دولتی، بازرگانی، حسابداری) (1378) / آذر ، عادل (1345)، نویسنده
تحقیق در عملیات (2) (رشته مدیریت دولتی) (1379) / آذر ، عادل (1345)، نویسنده
تحقیق در عملیات نرم (1392) / آذر ، عادل (1345)، نویسنده
تئوری فازی و کاربرد آن در تصمیم گیری (1393) / آذر ، عادل (1345)، نویسنده
روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت (1391) / دانائی فرد ، حسن (1348)، نویسنده
علم مدیریت فازی (1387) / آذر ، عادل (1345)، نویسنده

کاربران آنلاین :0