دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی (1395) / پدریچ ، ویتولد (1953 - م)
تصمیم‌گیری کاربردی رویکرد MADM (1396) / آذر ، عادل (1345)
تکنیک‌های تصمیم‌گیری در MADM (٬ 1395) / محقر ، علی (1336)
درآمدی بر علم تصمیم‌گیری: تصمیم گیری چگونه رخ می دهد (1396) / مارچ ، جیمز جی (1928 - م)
پژوهش عملیاتی نرم: ارتقای شناخت، مساله شناختی و راه‌حل‌یابی مدل‌سازی و تصمیم‌گیری (1397) / حمیدی‌زاده ، محمدرضا (1335 -)
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی‌(AHP) (1384) / قدسی پور ، حسن (1335)، نویسنده

کاربران آنلاین :0