دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : T57/95

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
تحلیل تصمیم‌گیری چندمعیاره (1397) / ایشیزاکا ، آلیسو
تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی (1395) / پدریچ ، ویتولد (1953 - م)
تصمیم‌گیری چند‌شاخصه : روش‌ها و رویکردها (1394) / خاتمی فیروزآبادی ، سید محمدعلی (1340 -)
تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه با پیاده‌سازی نرم‌افزاری (1395) / اسماعیلیان ، مجید (1357 -)
مباحث نوین در تصمیم‌گیری چندمعیاره (1390) / بشیری ، مهدی (1356)
مقدمه‌ای بر تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره، تحلیل پوششی داده‌ها و ارتباط آنها (1394) / علی‌نژاد ، علیرضا
تصمیم گیری چند معیاره (1389) / عطائی ، محمد (1352)، نویسنده
تصمیم گیری چند معیاره فازی (1389) / عطائی ، محمد (1352)، نویسنده
تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه (1392) / امیری ، مقصود (1348)، نویسنده
تصمیم‌گیریهای چند معیاره (1377) / اصغرپور ، محمدجواد (1315)، نویسنده
تئوری تصمیم گیری (1390) / جولای ، فریبرز (1344)، نویسنده
تکنیک های نوین در تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) (1390) / علی نژاد ، علیرضا (1350)، نویسنده
روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره با نگرشی کاربردی (1396) / ترابی ، سیدعلی (1347 -)، نویسنده
مباحثی در تصمیم گیری چند معیاره برنامه ریزی چند هدفه (روش‌های وزن دهی بعد از حل) (1382) / قدسی پور ، حسن (1335)، نویسنده

کاربران آنلاین :0