دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : طه‌حسین حجازی (1364 -)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
ارائه یک مدل تصمیم گیری بر مبنای الگوی مدیریت پیشگیرانه تنش با هدف گذاری عملکرد فردی (مطالعه موردی: مجتمع صنعتی اسفراین) (1396) / میرشاهی ، آرمان، نویسنده
آشنایی مقدماتی با سیستم‌های صف (٬ 1397) / چان ، واه چون
بهینه سازی توام کیفیت و هزینه در زنجیره تامین از طریق طراحی خانواده ای از محصولات تحت شرایط عدم قطعیت (1396) / جهانگیر ، فاطمه، نویسنده
شناسایی اهمیت و تأثیرگذاری معیارهای موفقیت بر یکدیگر در پروژههای ساخت (1396) / براتی فریمانی ، روح الله، نویسنده
مباحث نوین در تصمیم‌گیری چندمعیاره (1390) / بشیری ، مهدی (1356)

کاربران آنلاین :0