دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

ارائه یک مدل تصمیم گیری بر مبنای الگوی مدیریت پیشگیرانه تنش با هدف گذاری عملکرد فردی (مطالعه موردی: مجتمع صنعتی اسفراین) (1396) / میرشاهی ، آرمان، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمیرشاهی ، آرمان، نویسنده
عنوان :ارائه یک مدل تصمیم گیری بر مبنای الگوی مدیریت پیشگیرانه تنش با هدف گذاری عملکرد فردی (مطالعه موردی: مجتمع صنعتی اسفراین)
تکرار نام مولف :آرمان میرشاهی
سال نشر :1396
صفحه شمار:90ص
یادداشتچکیده
امروزه نیروی انسانی به عنوان یکی از ارزشمندترین و مهم ترین سرمایه های یک سازمان به شمار می آید که همواره با مسائل و مشکلات زیادی روبرو می باشد. یکی از این مشکلات، وجود عوامل تنش زا در سازمان بوده که آثار نامطلوبی بر روی عملکرد نیروی انسانی می گذارد.این پژوهش به منظور تعیین رابطه بین عوامل تنش زای و عملکرد فردی کارکنان، اولویت بندی عوامل تنش زا ، ارائه راهکارهای مدیریت پیشگیرانه تنشدر راستای این عوامل تنش زا و اولویت بندی این راهکارها انجام شده است. نمونه ی پژوهش یک نمونه 245 تایی از کارکنان مجتمع صنعتی اسفراین و ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه می باشد. در این پژوهش ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده¬ها بدون ورودی مشخص، بررسی گردیده، سپس با استفاده از تحلیل رگرسیون به درک رابطه‌ی میان تنش شغلی و عملکرد کارکنان پرداخته و همچنین با نظر خبرگانعوامل ایجاد تنش در سازمانرتبه‌بندی شده اند. در گام آخر به کمک خبرگان مجتمع صنعتی و با استفاده از رویکردمدیریت پیشگیرانه تنش به ارائه راهکارهایی پرداخته و این راهکارها اولویت بندی شده اند.کلمات کلیدی:تنش شغلی- عملکرد کارکنان- عوامل تنش زا- مدیریت پیشگیرانه تنش- رگرسیون-مدل DEA-WEI
شناسه افزوده :حائریان اردکانی ، علی (1325)، استاد راهنما
حجازی ، طه‌حسین (1364 -)، استاد راهنما
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=23506
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
397پ397پ پایان‌نامهکتابخانه سجاداسناد مرجعغیر قابل امانت

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :0