دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : آرمان میرشاهی

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
ارائه یک مدل تصمیم گیری بر مبنای الگوی مدیریت پیشگیرانه تنش با هدف گذاری عملکرد فردی (مطالعه موردی: مجتمع صنعتی اسفراین) (1396) / میرشاهی ، آرمان، نویسنده

کاربران آنلاین :0