دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : آرش نجی

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
بررسی حوزه های مدیریتی PMBOK در عملکرد دفتر مدیریت پروژه در پروژه های عمرانی کلان شهر مشهد (1395) / عباسی ، بابک، نویسنده
بررسی روش های مختلف حذف ستون در تحلیل خرابی پیشرونده قاب های خمشی بتنی / اسماعیل پور ، جواد، نویسنده
بهینه سازی فرآیند انجام عملیات خاکی در راهسازی (1397) / بیدار فریمانی ، سید علی، نویسنده
تأثیر کمربند مهاربندی بر افزایش مقاومت سازه قاب خمشی فولادی در برابر خرابی پیشرونده (1397) / امه¬طلب ، محمدرضا، نویسنده
تحلیل تقریبی خرابی پیشرونده قابهای خمشی بتنی (1395) / روحانی ، محمدرضا، نویسنده
تحلیل خرابی پیش رونده ی پل های کابلی (1397) / قیاسی ، محمدرضا، نویسنده
تخمین تغییرمکان جانبی نسبی سازه‌های قاب خمشی فولادی نامنظم / پیغمبری ، حمید، نویسنده
رتبه بندی و انتخاب پیمانکاران ساختمانی با استفاده از روش تحلیل شبکه فازی (1397) / پناهی ، سید امین، نویسنده
شناسایی اهمیت و تأثیرگذاری معیارهای موفقیت بر یکدیگر در پروژههای ساخت (1396) / براتی فریمانی ، روح الله، نویسنده
طراحی براساس تغییرمکان ساختمان های قاب - دیوار بتن آرمه با پلان متقارن (1396) / فاضلی ، محمدسجاد، نویسنده
مدیریت ساخت با استفاده از سیستم آخرین برنامه ریزان (1396) / زال ، محسن، نویسنده
چکیده این پایان¬نامه به بررسی رفتار سازه های مهاربندی شده همگرا و واگرا تحت سناریوهای مختلف خرابی پیشرونده با بهره¬گیری از روش مسیر بار جایگزین با توجه به دستورالعمل¬ها و آیین¬نامه¬های موجود می¬پردازد. مدل مورد استفاده در این تحقیق یک ساختمان 10 طبقه می باشد، که در هر وجه شامل 5 دهانه است. مدل حاضر به بررسی دو نوع سناریو خرابی برای سازه مهاربندی شده همگرا، با کاهش سطح مقطع مهاربندها می-پردازد. و برای سازه با مهاربند واگرا سه نوع سناریو خرابی با بررسی طول تیر پیوند در خرابی پیشرونده می-پردازد. سناریوهای خرابی شامل حذف ناگهانی یک ستون با یک یا دو مهاربند مجاور آن در طبقه همکف می¬باشد. برای ساده سازی از یک مدل دو بعدی که شامل یک دهانه از سازه می¬باشد استفاده شده است. توانایی سازه در جذب و تحمل نیروی اضافی ناشی از حذف ناگهانی اعضا و همچنین مقایسه ظرفیت و شکل پذیری مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج حاصل از تحقیق هر دو نوع سازه با مهاربند همگرا و واگرا توانایی تحمل در مقابله با خرابی پیشرونده را دارند، همچنین در مدل با مهاربند همگرا با کاهش سطح مقطع مهاربندها، شکل پذیری سازه افزایش یافت (1397) / خداوردی زاده ، محمد، نویسنده

کاربران آنلاین :0