دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تحلیل خرابی پیش رونده ی پل های کابلی (1397) / قیاسی ، محمدرضا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهقیاسی ، محمدرضا، نویسنده
عنوان :تحلیل خرابی پیش رونده ی پل های کابلی : محمدرضا قیاسی
سال نشر :1397
صفحه شمار:75 ص
یادداشتچکیده
امروزه روش¬های گوناگونی برای جلوگیری از خرابی پیش¬رونده در سازه¬ها توسط آئین¬نامه¬ها و استاندارد¬های مختلف پیشنهاد گردیده است، اما عمده¬ی این روش¬ها در زمینه خرابی پیش¬رونده در ساختمان¬ها بوده و پل¬های کابلی بهره¬ی کمتری از آن ها برده¬اند.
در این پژوهش به تحلیل خرابی پیش¬رونده¬ی یک نمونه پل کابلی پرداخته می¬شود و برای حالتی که تنش تسلیم، مدول الاستیسیته و سطح مقطع کابل¬ها افزایش پیدا کنند مورد ارزیابی قرار گرفته است. ارزیابی توسط تحلیل غیر¬خطی تاریخچه زمانی نرم افزار SAP2000V17 انجام می¬پذیرد.
نتایج تحلیل نشان دهنده این است که هرچه سطح مقطع و مدول الاستیسیته¬ی کابل¬ها افزایش پیدا می¬کنند تغییر¬مکان پل کمتر و مقاومت پل در مقابل خرابی افزایش پیدا می¬کند. همچنین برای حالتی که تنش تسلیم کابل¬ها افزایش پیدا کردند تغییر مکان پل تفاوتی پیدا نکرد و فقط نحوه¬ی شکل گیری مفصل پلاستیک در کابل¬ها تغییر پیدا کرد.

کلمات کلیدی: پل کابلی، خرابی پیش¬رونده، مفصل پلاستیک، تحلیل خرابی پیش¬رونده، منحنی ظرفیت
شناسه افزوده :نجی ، آرش، استاد راهنما
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=24790
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
480پ480پ پایان‌نامهکتابخانه سجاداسناد مرجعغیر قابل امانت

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :0