دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تأثیر کمربند مهاربندی بر افزایش مقاومت سازه قاب خمشی فولادی در برابر خرابی پیشرونده (1397) / امه¬طلب ، محمدرضا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهامه¬طلب ، محمدرضا، نویسنده
عنوان :تأثیر کمربند مهاربندی بر افزایش مقاومت سازه قاب خمشی فولادی در برابر خرابی پیشرونده : محمدرضا امه طلب
سال نشر :1397
یادداشتچکیده
در این پژوهش تأثیر کمربند مهاربندی افقی بر افزایش مقاومت سازه قاب خمشی فولادی در برابر خرابی پیشرونده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. یک سازه قاب خمشی فولادی مستعد خرابی پیشرونده از قبل طراحی شده 18 طبقه¬ای با 3 و 6 دهانه که طول هر دهانه 6 متر است (با نام قاب بدون مهاربندی)، با چهار سیستم مهاربندی افقی در طبقه بام تقویت شده است. از تحلیل سه¬بعدی غیرخطی بهره¬جویی شده است. شش سطح مقطع مختلف برای هر سیستم مهاربندی در نظر گرفته شده است و منحنی ظرفیت هر مدل استخراج شده است. سه سناریوی حذف ستون در همکف (ستون در راستای عرض سازه ESC ، اولین ستون در راستای طول سازه FELC و ستون میانی در راستای طول سازه ELC) در این پژوهش بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می¬دهند که استفاده از سیستم مهاربندی افقی افزایش مقاومت سازه قاب خمشی فولادی در برابر خرابی پیشرونده را در پی خواهد داشت. همچنین مشخص می¬شود که یکی از سیستم¬های مهاربندی که در اعضای آن نیروی محوری فشاری به¬وجود می-آید، برای مقاوم¬سازی سازه در برابر خرابی پیشرونده مناسب نخواهد بود. همچنین مشاهده شده که بهسازی سازه قاب خمشی مورد مطالعه با استفاده از مهاربندها باعث تغییر در روند و محل تشکیل مفصل¬های پلاستیک در سازه می¬شود. تغییر شکل غیرخطی سازه در حالت ESC و بدون مهاربند نشان می¬دهد که مفصل¬های پلاستیک ابتدا در تیرهای متصل به ستون محذوف و در راستای آن در طبقه اول و دوم تشکیل شد و سپس با گذشت زمان به تیرهای طبقات دیگر سرایت کرد. در حالت¬های بدون مهاربند ELC و FELC نیز مفصل¬های پلاستیک ابتدا تقریبا در نیمی از تیرهای داخلی در راستای ستون محذوف تشکیل می¬شود و سپس در تمام تیرهای کناری و داخلی در امتداد ستون محذوف گسترش می¬یابد. مهمترین فاکتور استفاده از سیستم مهاربندی برای بهسازی سازه، محل تشکیل اولین مفصل پلاستیک از تیر به عضو مهاربند منتقل می¬شود. روند تشکیل مفصل¬های پلاستیک در سازه مهاربندی شده در تمام سیستم¬ها و سطح مقطع¬های مختلف مهاربندها و تمام سناریوهای حذف ستون مشابه هم می¬باشند. به این صورت که در ابتدا مفصل¬های پلاستیک در عضوهای مهاربند و تیرهای طبقه اول و دوم ایجاد شده و به ترتیب به تیرهای دیگر منتقل می¬شود. افزایش سطح مقطع مهاربند باعث کاهش دوران مفصل پلاستیک می¬شود ولی در محل و روند تشکیل آن¬ها تفاوتی حاصل نمی¬شود.

کلمات کلیدی: خرابی پیشرونده، قاب خمشی فولادی، مقاوم¬سازی، سیستم مهاربندی، روش بار جایگزین، منحنی ظرفیت، مفصل پلاستیک
شناسه افزوده :نجی ، آرش، استاد راهنما
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=24593
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
424 پ424 پ پایان‌نامهکتابخانه سجاداسناد مرجعغیر قابل امانت

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :0