دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

بررسی روش های مختلف حذف ستون در تحلیل خرابی پیشرونده قاب های خمشی بتنی / اسماعیل پور ، جواد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهاسماعیل پور ، جواد، نویسنده
عنوان :بررسی روش های مختلف حذف ستون در تحلیل خرابی پیشرونده قاب های خمشی بتنی
تکرار نام مولف :جواد اسماعیل پور
صفحه شمار:91 ص
یادداشتچکیده
در دهه های گذشته تلفات مالی و جانی بسیاری بر اثر حملات تروریستی، انفجار منابع سوخت و برخورد وسائل نقلیه نظیر هواپیما و خودرو رخ داده است. یکی از نتایج ثانویه ناشی از انفجار که می تواند سبب افزایش اثرات مخرب این پدیده گردد، خرابی پیشرونده است. خرابی پیشرونده پدیده ای است که در آن یک خرابی جزئی منجر به خرابی تمام یا قسمت زیادی از سازه می شود، به طوری که خرابی نهایی با خرابی اولیه تناسبی ندارد.
این پایان نامه، به بررسی و مقایسه عملکرد روش جدید تحلیل سازه ها در برابر خرابی پیشرونده، به‌کمک منحنی های فشار-تکانه، با سایر روش های رایج برای سازه های بتن آرمه می پردازد. کلیه برنامه نویسی ها در برنامه MATLAB^© نسخه b2015 و انجام تحلیل ها به کمک برنامه 〖SAP"2000" 〗^© نسخه 18 صورت
گرفته است.
یک سازه رایج، به صورت سه بعدی مدل‌سازی و برای حالات مختلف بارگذاری انفجار در دو گام، تحلیل و بررسی شده است. تحلیل های شناسایی آسیب اولیه، بر روی هرکدام از ستون ها، به منظور بررسی
شکل گیری خرابی موضعی و تحلیل دینامیکی غیرخطی بر روی سازه، با هدف برآورد مقاومت سازه در برابر خرابی پیشرونده انجام شده است. سه نوع تحلیل موضعی، استاتیکی، دینامیکی و فشار-تکانه بر روی ستون ها صورت گرفته و نشان داده شده است که، تحلیل های دینامیکی و استاتیکی نتایجی محافظه کارانه به دست می آورند. همچنین نتایج تحلیل سازه به کمک منحنی های فشار-تکانه با روش آیین نامه ای مسیر بار جایگزین مقایسه گردید و نشان داده شد که روش مسیر بار جایگزین با وجود سادگی و مستقل از رخداد بودن، جواب های مناسب تری از روش های استاتیکی و دینامیکی بدست می آورد.
کلمات کلیدی: خرابی پیشرونده، سازه های بتن آرمه، منحنی های فشار-تکانه، مسیر بار جایگزین،
تحلیل خرابی
شناسه افزوده :نجی ، آرش، استاد راهنما
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=14940
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
263پ263پ پایان‌نامهکتابخانه سجاداسناد مرجعغیر قابل امانت

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :0