دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : سید امین پناهی

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
رتبه بندی و انتخاب پیمانکاران ساختمانی با استفاده از روش تحلیل شبکه فازی (1397) / پناهی ، سید امین، نویسنده

کاربران آنلاین :0