دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رتبه بندی و انتخاب پیمانکاران ساختمانی با استفاده از روش تحلیل شبکه فازی (1397) / پناهی ، سید امین، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهپناهی ، سید امین، نویسنده
عنوان :رتبه بندی و انتخاب پیمانکاران ساختمانی با استفاده از روش تحلیل شبکه فازی : سید امین پناهی
سال نشر :1397
صفحه شمار:96 ص
یادداشتچکیده
موضوع انتخاب پیمانکار، فرآیندی است که متاثر از معیارها و قواعدی می¬باشد که با توجه به شرایط هر منطقه و خواسته-ی کارفرما می¬توان عاملی را بر سایر عوامل برتری داد. هیچ¬کدام از این قواعد و معیارها دارای قطعیت نبوده و دانش و تجربه وشرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه، تاثیر مستقیمی بر میزان اهمیت هریک از این قوانین دارد. تدوین ناصحیح قوانین تصمیم گیری و در نتیجه آن انتخاب نادرست پیمانکار، می‌تواند باعث ایجاد آثار جبران ناپذیری از لحاظ اقتصادی و اجتماعی گردد. در این پژوهش به بررسی و تدوین قوانین و معیارهای تصیم¬گیری انتخاب پیمانکاران ساختمانی و تعریف روابط داخلی بین این معیارها برای انتخاب بهترین گزینه پرداخته شده است. ابتدا با بررسی منابع و مراجع کتابخانه ای لیست مهمترین معیارها و زیرمعیارهای احتمالی انتخاب گردید، سپس این لیست در جلسه¬ای با حضور خبرگان به نقد و بررسی گذاشته شد. در نهایت هجده زیرمعیار در قالب پنج معیار اصلی مورد تایید خبرگان قرار گرفت. با تدوین پرسشنامه مقایسات زوجی میزان اهمیت نسبی هریک ازعناصر تصمیم با بهره گیری از نظرات خبرگان تعیین و با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه¬ای فازی (FANP) وزن نهایی هریک مشخص گردید. در این بین توانایی عقد قرارداد به روش های غیر نقدی، ابعاد(ریالی) پروژه¬های انجام شده و تجاوز هزینه¬های پروژه از هزینه های تعیین شده، بالاترین اوزان را به خود اختصاص دادند. مطابق نظر پاسخ دهندگان موفقیت در مناقصات قبلی، برنامه های آموزش مداوم پرسنل و عضویت در انجمن¬ها و کارگروه¬ها کمترین تاثیر را در تعیین صلاحیت پیمانکاران دارند. نهایتا برای بررسی بهتر موضوع این پارامترها در یک مطالعه موردی در شهر مشهد مورد استفاده قرار گرفتند و صلاحیت سه پیمانکار بالقوه شرکت در مناقصه ارزیابی و مطابق آن رده¬بندی شدند.

کلمات کلیدی: صلاحیت پیمانکاران، فرآیند تحلیل شبکه¬ای، منطق فازی، رتبه بندی گزینه ها
شناسه افزوده :نجی ، آرش، استاد راهنما
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=24604
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
434 پ434 پ پایان‌نامهکتابخانه سجاداسناد مرجعغیر قابل امانت

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :0