دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تخمین تغییرمکان جانبی نسبی سازه‌های قاب خمشی فولادی نامنظم / پیغمبری ، حمید، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهپیغمبری ، حمید، نویسنده
عنوان :تخمین تغییرمکان جانبی نسبی سازه‌های قاب خمشی فولادی نامنظم
تکرار نام مولف :حمید پیغمبری
یادداشتچکیده
در این پایان‌نامه، رابطه‌ای ساده‌سازی شده برای تخمین تغییرمکان جانبی نسبی بام سازه، ارائه شده است. این رابطه سازی، در سه گام صورت گرفته است.
در گام اول، تحلیل تاریخچه زمانی خطی، در گام دوم، تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی مربوط به مصالح و در گام سوم، تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی با در نظر گرفتن توأم اثرات غیر خطی مربوط به مصالح و هندسی بر روی سازه‌های قاب خمشی فولادی نامنظم اعمال گردیده است.
با استفاده از تحلیل آماری، سه ضریب به منظور در نظر گرفتن اثرات سیستم چند درجه آزادی، اثرات غیرخطی مربوط به مصالح و اثرات توأم غیرخطی مربوط به مصالح و هندسی به دست آورده شد که از حاصلضرب این سه ضریب در تغییرمکان طیفی، مقدار تغییرمکان جانبی نسبی بام تخمین زده می‌شود.
تخمین تغییرمکان جانبی نسبی بام با استفاده از رابطه‌ی مربوطه یک بار بر مبنای مود اول و یک بار بر مبنای مود دوم انجام شده است. نتایج نشان می دهد که مود دوم، تخمین بهتری نسبت به مود اول ارائه می کند.
سپس، برای اصلاح مقدارهای تغییرمکان جانبی نسبی سازه‌های مذکور، کلیه داده‌ها در ضریبی تحت عنوان ضریب نامنظمی ضرب شده‌اند.
نکته‌ی قابل ذکر این است که در سازه‌ی بیست طبقه، داده‌ها نسبت به سازه‌ی پنج طبقه، پراکندگی بیشتری دارند و لذا رابطه‌ی ساده‌سازی شده احتمالاً به دلیل ایفای نقش پارامترهای مؤثر دیگر، در این سازه (به دلیل بلند بودن) تخمین خوبی از تغییرمکان جانبی نسبی بام نسبت به سازه‌ی پنج طبقه ارائه نمی‌دهد.
به‌علاوه در بخش دوم این رساله، به بررسی تغییرات نسبت تغییرمکان جانبی نسبی طبقات به تغییرمکان جانبی نسبی بام در مقابل تغییرات تغییرمکان جانبی نسبی بام سازه پرداخته شده است. بر اساس نتایج، در سازه‌ی پنج طبقه، این تغییرات به صورت تابع توانی است. در سازه‌ی بیست طبقه، تغییرات تا طبقه‌ی دهم به صورت تابع درجه سه و از طبقه‌ی یازدهم تا طبقه‌ی بیستم به صورت تابع معکوس است.

کلیدواژه: تغییرمکان جانبی نسبی، تحلیل آماری، تحلیل تاریخچه زمانی، زلزله‌ی نزدیک گسل
شناسه افزوده :نجی ، آرش، استاد راهنما
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=14948
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
270پ270پ پایان‌نامهکتابخانه سجاداسناد مرجعغیر قابل امانت

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :0