دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : دانشگاه تهران . موسسه انتشارات

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
QFD در صنعت و خدمات (از تئوری تا عمل (1396) / صفری ، حسین (1356 -)
احیای بافت شهری تاریخی با رویکرد مشارکت (1391) / حناچی ، پیروز (1342 -)
ارزش‌ها در طراحی منظر شهری (1394) / امین‌زاده ، بهناز (1334 -)
اصول و روش‌های مستندسازی و مستند‌نگاری بناها و محوطه‌های تاریخی (٬ 1393) / حناچی ، پیروز (1342 -)
آفرینش محلات و مکان‌ها در محیط انسان ساخت (1384) / چپمن ، دیوید (1947 آگوست 27 - م)
آفرینش نظریه معماری (1388) / لنگ ، جان تی (1938 - م)
الفبای معماری (1394) / چینگ ، فرانک (1943 - م)
باز زنده‌سازی بناها و شهرهای تاریخی (1394) / فلامکی ، محمدمنصور (1313 -)
برنامه‌دهی معماری (1389) / دیورک ، دانا پی
برنامه‌ریزی و مدیریت منابع انرژی با نگاهی به معماری (1394) / حیدری ، شاهین (1342 -)
برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری (1388) / زیاری ، کرامت‌اله (1332 -)
بنیادهای شهرسازی مدرن (1397) / بنه‌ولو ، لئوناردو (1923 - م)
تجدد، فراتجدد و پس از آن در شهرسازی (1378) / بحرینی ، حسین (1321 -)
تحلیل فضاهای شهری در رابطه با الگوهای رفتاری استفاده‌کنندگان و ضوابطی برای طراحی (1375) / بحرینی ، حسین (1321 -)

کاربران آنلاین :0