دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

نتایج مرتبط با این ناشر

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مجموعه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق و حل آنها 1390 - 1384 (1390) / دانشگاه تهران
انتقال تکنولوژی و صنعتی کردن کشورهای در حال توسعه (چگونگی انتقال در واحدهای تولیدی) (1371) / شهیدی ، محمدنقی (1330)، نویسنده
اصول برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی ها (1390) / رزمی ، جعفر (1344)، نویسنده
مدل های تصمیم گیری با اهداف چندگانه (1392) / مهرگان ، محمدرضا (1334)، نویسنده
بهینه سازی غیرخطی (1392) / محمد‌پور زرندی ، محمدابراهیم (1348)، نویسنده
سازه به مثابه معماری (1388) / چارلسون ، اندرو، نویسنده
طراحی مفهومی ساختمان های بلند (1392) / گلابچی ، محمود (1336)، نویسنده
معماری دیجیتال (1390) / گلابچی ، محمود (1336)، نویسنده
نانوفناوری در معماری و مهندسی ساختمان (1390) / گلابچی ، محمود (1336)، نویسنده
مبانی طراحی ساختمان های بلند (1392) / گلابچی ، محمود (1336)، نویسنده
روش های اجرای پروژه (1392) / گلابچی ، محمود (1336)، نویسنده
پوسته ها و سازه های ورق تاشده برای معماران (1389) / گلابچی ، محمود (1336)، نویسنده
فن شناسی معماری ایران (1392) / گلابچی ، محمود (1336)، نویسنده
داده کاوی (1392) / هان ، جیاوی، نویسنده
مقدمه ای بر (1391) / محامدپور ، کمال (1332)، نویسنده

کاربران آنلاین :0