دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اصول برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی ها (1390) / رزمی ، جعفر (1344)، نویسنده
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها (1388) / کریمی ، بهروز (1346)، نویسنده
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها (1385) / حاج شیرمحمدی ، علی (1321)، نویسنده
برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودیها (1374) / فاطمی‌قمی ، محمدتقی، نویسنده
تولید ناب به زبان ساده (1385) / دنیس ، پاسکال (1957)، نویسنده
مبانی جامع و پیشرفته مدیریت تولید و عملیات در سازمانهای تولیدی و خدماتی (- 1384) / سیدحسینی ، محمد (1327)، نویسنده
مدیریت استراتژیک صنعتی (استراتژی ساخت و تولید) (1384) / میلتن برگ ، جان، نویسنده
مدیریت پروژه ارزش کسب شده (1387) / واحدی دیز ، علی (1353)، نویسنده
مدیریت و کنترل پروژه (1378) / حاج شیرمحمدی ، علی (1321)، نویسنده
مدیریت و کنترل پروژه (1393) / حاج شیر محمدی ، علی (1321-)، نویسنده

کاربران آنلاین :0