دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : بهروز کریمی (1346)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها (1388) / کریمی ، بهروز (1346)، نویسنده

کاربران آنلاین :0