دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

واقع در: تهران

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
راهنمای حل مسائل تحلیل سازه‌ها (2) (1383) / اقبالی ، امیر، نویسنده
اصول و مبانی مدارهای الکتریکی (1367) / فلوید ، تامس، نویسنده
بررسی سیستمهای قدرت (1367) / گروس ، چارلز، نویسنده
زغال سنگ (از منشاء تا اثرات زیست‌محیطی) (1382) / یزدی ، محمد، نویسنده
زهکشی و روسازی فرودگاه (بتنی و آسفالتی) (1366) / اویسی ، خسرو (1324)، نویسنده
استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی (1380) / نجاریان ، سیامک (1342)، نویسنده
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها (1388) / کریمی ، بهروز (1346)، نویسنده

کاربران آنلاین :0