دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : تامس فلوید

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مرجع کامل الکترونیک (1385 - 1387) / فلوید ، تامس، نویسنده
اصول و مبانی مدارهای الکتریکی (1367) / فلوید ، تامس، نویسنده
الکترونیک مدار، طراحی، کاربرد (1385) / فلوید ، تامس، نویسنده

کاربران آنلاین :10