دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : محمود دیانی (1339ترجم)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
الکترونیک مدار، طراحی، کاربرد (1385) / فلوید ، تامس، نویسنده
مدارهای میکروالکترونیک (1384) / صدرا ، عادل، نویسنده

کاربران آنلاین :0