دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : عادل صدرا

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
تشریح مسائل مدارهای میکروالکترونیک (1382) / خامنیان ، امیرعباس، نویسنده
رهیافت حل مسئله در الکترونیک (1383) / صدرا ، عادل، نویسنده
مدارهای میکروالکترونیک (1381) / صدرا ، عادل، نویسنده
مدارهای میکروالکترونیک (1385) / صدرا ، عادل، نویسنده
مدارهای میکروالکترونیک (1384) / صدرا ، عادل، نویسنده
مدارهای میکروالکترونیک (1377) / صدرا ، عادل، نویسنده

کاربران آنلاین :0