دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : کنت کارلس اسمیت

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
رهیافت حل مسئله در الکترونیک (1383) / صدرا ، عادل، نویسنده
مدارهای میکروالکترونیک (1373) / سدرا ، عادل، نویسنده
مدارهای میکروالکترونیک (1381) / صدرا ، عادل، نویسنده
مدارهای میکروالکترونیک (1391) / صدرا ، عادل (1960- م)، نویسنده
مدارهای میکروالکترونیک (1391) / سدره ، عادل، نویسنده
مدارهای میکروالکترونیک (1385) / صدرا ، عادل، نویسنده
مدارهای میکروالکترونیک (1376) / سدرا ، عادل، نویسنده
مدارهای میکروالکترونیک (1377) / صدرا ، عادل، نویسنده

کاربران آنلاین :0