دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : Adel S Sedra

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Instructor's Manual MICROELECTRONIC circuits (بی تا) / Sedra ، Adel S، نویسنده
Microelectronic circuits (c1998) / Sedra ، Adel S، نویسنده
Microelectronic circuits (c1987) / Sedra ، Adel S، نویسنده
Microelectronic circuits (2004) / Sedra ، Adel S، نویسنده
MICROELECTRONIC circuits (2004) / Sedra ، Adel S، نویسنده
مدارهای میکروالکترونیک (1373) / سدرا ، عادل، نویسنده
مدارهای میکروالکترونیک (1381) / صدرا ، عادل، نویسنده
مدارهای میکروالکترونیک (1391) / صدرا ، عادل (1960- م)، نویسنده
مدارهای میکروالکترونیک (1391) / سدره ، عادل، نویسنده
مدارهای میکروالکترونیک (1385) / صدرا ، عادل، نویسنده
مدارهای میکروالکترونیک (1376) / سدرا ، عادل، نویسنده

کاربران آنلاین :0