دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : علی حاج شیرمحمدی (1321)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات (مدیریت فنی) (1383) / حاج شیرمحمدی ، علی (1321)، نویسنده
برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات (مدیریت فنی‌) (1390) / حاج شیرمحمدی ، علی (1321)، نویسنده
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها (1385) / حاج شیرمحمدی ، علی (1321)، نویسنده
مدیریت و کنترل پروژه (1378) / حاج شیرمحمدی ، علی (1321)، نویسنده
نگهداری و تعمیرات (نت) بهره‌ور فراگیر (TPM) (1378) / موسسه مهندسین نگهداری و تعمیرات ژاپن ; (JIPM(Japan Institute of Plant Maintenance

کاربران آنلاین :0