دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات فروست

فروست جهاد دانشگاهی‌، واحد صنعتی اصفهان‌؛ 73 - 2

رکوردهای مرتبط با این فروست

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مدیریت و کنترل پروژه (1378) / حاج شیرمحمدی ، علی (1321)، نویسنده

کاربران آنلاین :0