دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اقتصاد مهندسی‌، یا، ارزیابی اقتصادی پروژه‌های صنعتی (1378) / اسکونژاد محمدمهدی ، 1340 -، نویسنده
اقتصاد مهندسی‌، یا، ارزیابی اقتصادی پروژه‌های صنعتی (1393) / اسکونژاد ، محمدمهدی، نویسنده
تشریح کامل مسایل اقتصاد مهندسی (1391) / کنعانی ، حمید (1366)، نویسنده
راهنمای حل مسائل (1388) / شهبازی ، عبدالله (1334)، نویسنده
متمم اقتصاد مهندسی (1386) / رمضانیان ، رضا (1347)، نویسنده
مدیریت پروژه ارزش کسب شده (1387) / واحدی دیز ، علی (1353)، نویسنده

کاربران آنلاین :0