دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: پرسون

واقع در: تهران

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
تشریح کامل مسایل اقتصاد مهندسی (1391) / کنعانی ، حمید (1366)، نویسنده
مهندسی کنترل (1390) / پرتوی ، محمدجواد (1362)، نویسنده
آموزش کاربردی Arc GIS10.3 (1393) / محمدی مطلق ، رضا (1363-)، نویسنده

کاربران آنلاین :0