دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : کاتسوهیکو اگاتا

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مهندسی کنترل مدرن (1390) / اگاتا ، کاتسوهیکو، نویسنده
مهندسی کنترل (1389) / اگاتا ، کاتسوهیکو، نویسنده
MATLAB برای مهندسی کنترل (1393) / اگاتا ، کاتسوهیکو، نویسنده
آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشد سیستم‌های کنترل خطی به‌انضمام تشریح کامل مسائل مهندسی کنترل کاتسو هیکواوگاتا (1381) / کرمی شاهنده ، رضا، نویسنده
حل مسائل سیستمهای کنترل خطی (1385) / بهنام ، سیامک (1347)، نویسنده
سیستم‌های کنترل دیجیتال (1373) / اگاتا ، کاتسوهیکو، نویسنده
سیستم‌های کنترل دیجیتال (1389) / اگاتا ، کاتسوهیکو، نویسنده
مهندسی کنترل (1390) / پرتوی ، محمدجواد (1362)، نویسنده
مهندسی کنترل نوین (1391) / اگاتا ، کاتسوهیکو، نویسنده
مهندسی کنترل (1391) / اگاتا ، کاتسوهیکو، نویسنده
مهندسی کنترل (1378) / اگاتا ، کاتسوهیکو، نویسنده
مهندسی کنترل (1383) / اگاتا ، کاتسوهیکو، نویسنده

کاربران آنلاین :0