دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : Katsuhiko Ogata

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مهندسی کنترل (1389) / اگاتا ، کاتسوهیکو، نویسنده
MATLAB برای مهندسی کنترل (1393) / اگاتا ، کاتسوهیکو، نویسنده
Modern control engineering (c1997) / Ogata ، Katsuhiko، نویسنده
Modern control engineering (1990) / Ogata ، Katsuhiko، نویسنده
Modern control engineering (1982) / Ogata ، Katsuhiko، نویسنده
سیستم‌های کنترل دیجیتال (1373) / اگاتا ، کاتسوهیکو، نویسنده
سیستم‌های کنترل دیجیتال (1389) / اگاتا ، کاتسوهیکو، نویسنده
مهندسی کنترل نوین (1391) / اگاتا ، کاتسوهیکو، نویسنده
مهندسی کنترل (1391) / اگاتا ، کاتسوهیکو، نویسنده
مهندسی کنترل (1378) / اگاتا ، کاتسوهیکو، نویسنده
مهندسی کنترل (1383) / اگاتا ، کاتسوهیکو، نویسنده

کاربران آنلاین :0