دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : محمدرضا مهرگان (1334)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
تحلیل پوششی داده‌ها، مدل‌های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان‌ها (1391) / مهرگان ، محمدرضا (1334)
مدل اندازه‌گیری رقابت‌پذیری بنگاه (1391) / مهرگان ، محمدرضا (1334)
مدلهای تصمیم گیری با چندین هدف (1386) / مهرگان ، محمدرضا (1334)، نویسنده
پژوهش عملیاتی با رویکرد مالی (1396) / مهرگان ، محمدرضا (1334)
مدل های تصمیم گیری با اهداف چندگانه (1392) / مهرگان ، محمدرضا (1334)، نویسنده
مفاهیم ، نکات درسی و حل مسائل پژوهش عملیاتی (1386) / مهرگان ، محمدرضا (1334)، نویسنده
مفاهیم‌، نکات و حل مسائل پژوهش عملیاتی (1378) / مهرگان ، محمدرضا (1334)، نویسنده
پژوهش عملیاتی برنامه‌ریزی خطی و کاربردهای آن (1387) / مهرگان ، محمدرضا (1334)، نویسنده
پژوهش عملیاتی (1378) / مهرگان ، محمدرضا (1334)، نویسنده
پژوهش عملیاتی پیشرفته (1383) / مهرگان ، محمدرضا (1334)، نویسنده
پژوهش عملیاتی پیشرفته (1392) / مهرگان ، محمدرضا (1334)، نویسنده

کاربران آنلاین :0