دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
تحلیل پوششی داده‌ها، مدل‌های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان‌ها (1391) / مهرگان ، محمدرضا (1334)
مقدمه‌ای بر تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره، تحلیل پوششی داده‌ها و ارتباط آنها (1394) / علی‌نژاد ، علیرضا
آمار پارامتریک و روش پژوهش (1392) / حسینی ، سیدیعقوب (1349)، نویسنده
تحلیل پوششی داده ها (1387) / کوپر ، ویلیام ویجر (1914- م)، نویسنده

کاربران آنلاین :0