دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اندازه گیری عملکرد کسب و کار (1388) / علی‌اکبری ، محمد‌حسن
تحلیل پوششی داده‌ها، مدل‌های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان‌ها (1391) / مهرگان ، محمدرضا (1334)
ارزیابی عملکرد (1392)
ارزیابی کار و زمان (1379) / علی احمدی ، علیرضا (1338)، نویسنده

کاربران آنلاین :0