دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
ارزیابی کار و زمان (1379) / علی احمدی ، علیرضا (1338)، نویسنده
ارزیابی کار و زمان همراه با مثالها و مسائل) (1380) / مرعشی ، نصرالله (1333)، نویسنده
اصول و مبانی ارزیابی کار و زمان (1385) / کاباران زادقدیم ، محمدرضا (1343)، نویسنده
بهبود بهره وری با ارزیابی کار و زمان (1391) / رزمی ، جعفر (1344)، نویسنده
سنجه ها، شاخص های کلیدی عملکرد ونشان گرهای مدیریت پروژه (1391) / کرزنر ، هرولد، نویسنده
سیستمهای[MOSTموست‌] (بخش دو(MiniMostو[MaxiMostمینی‌موست‌] و [ماکسی‌موست‌]و سایر سیستم‌های کامپیوتری زمانسنجی (1380) / مرعشی ، نصرالله (1333)، نویسنده
سیستمهای[MTMام تی ام‌] (بخش یک). (1380) / مرعشی ، نصرالله (1333)، نویسنده
سیستم‌[MTMام تی ام‌] (بخش دو). (1380) / مرعشی ، نصرالله (1333)، نویسنده
سیستم‌[Stopwatchاستوپ واچ] (1380) / مرعشی ، نصرالله (1333)، نویسنده

کاربران آنلاین :0