دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : Harold Kerzner

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Project Management (2017) / Kerzner ، Harold، نویسنده
Applied project management (2000) / Kerzner ، Harold، نویسنده
Project Management (2001) / Kerzner ، Harold، نویسنده
Project Management (2001) / Kerzner ، Harold، نویسنده
Project management (2002) / Kerzner ، Harold، نویسنده
Project management (2002) / Kerzner ، Harold، نویسنده
سنجه ها، شاخص های کلیدی عملکرد ونشان گرهای مدیریت پروژه (1391) / کرزنر ، هرولد، نویسنده
کاربرد مدل بلوغ در مدیریت پروژه (1385) / کرزنر ، هرولد، نویسنده

کاربران آنلاین :0