دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: آریانا قلم

واقع در: تهران

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مدیریت پروژه (1392) / درخشانیان, هدی (1362-)
مدیریت مالی (1392) / کرمی, مجید (1361)
تعدیل کارکنان (1390) / کرمی, مجید (1361)
حفظ کارکنان (1392) / اسدی کپور‌چال, مجتبی (1353-)
بودجه ریزی (1392)
تمرکز بر مشتری (1392) / شهبازی, مریم (1364-)
آینده انرژی تجدیدپذیر (1393)
واژه نامه جامع مدیریت پروژه (1392) / عبایی ، مزدک (1355)، نویسنده
نقشه استراتژی (1390) / کاپلان ، رابرت (1940)، نویسنده
راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه (1391) / بیاتی, علی (1355) ; ادهمی, فرشید (1351)
PMBOK در عمل (1391) / سالادیس ، فرانک پی، نویسنده
استاندارد مدیریت طرح (1392) / کیانی, سرمد (1362) ; یوسفی, وحیدرضا (1361)
سنجه ها، شاخص های کلیدی عملکرد ونشان گرهای مدیریت پروژه (1391) / کرزنر ، هرولد، نویسنده
راهنمای عملی مدیریت تغییر در سازمان ها (1393)
استاندارد مدیریت پورتفولیو (1392) / کیانی, سرمد (1362) ; یوسفی, وحیدرضا (1361)

کاربران آنلاین :0