دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : هرولد کرزنر

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
PMBOK در عمل (1391) / سالادیس ، فرانک پی، نویسنده
سنجه ها، شاخص های کلیدی عملکرد ونشان گرهای مدیریت پروژه (1391) / کرزنر ، هرولد، نویسنده
کاربرد مدل بلوغ در مدیریت پروژه (1385) / کرزنر ، هرولد، نویسنده

کاربران آنلاین :0