دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : نصرالله مرعشی (1333)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
ارزیابی کار و زمان همراه با مثالها و مسائل) (1380) / مرعشی ، نصرالله (1333)، نویسنده
ارگونومی کار (1385) / مرعشی ، نصرالله (1333)، نویسنده
سیستمهای زمانسنجی (1380) / مرعشی ، نصرالله (1333)، نویسنده
سیستمهای زمانسنجی (1376) / مرعشی ، نصرالله (1333)، نویسنده
سیستمهای[MOSTموست‌] (بخش دو(MiniMostو[MaxiMostمینی‌موست‌] و [ماکسی‌موست‌]و سایر سیستم‌های کامپیوتری زمانسنجی (1380) / مرعشی ، نصرالله (1333)، نویسنده
سیستمهای[MTMام تی ام‌] (بخش یک). (1380) / مرعشی ، نصرالله (1333)، نویسنده
سیستم‌[MTMام تی ام‌] (بخش دو). (1380) / مرعشی ، نصرالله (1333)، نویسنده
سیستم‌[Stopwatchاستوپ واچ] (1380) / مرعشی ، نصرالله (1333)، نویسنده

کاربران آنلاین :0