دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

QB213


رکوردهای موجود با شماره رده : QB213

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
سیستمهای زمانسنجی (1376) / مرعشی ، نصرالله (1333)، نویسنده
سیستمهای[MOSTموست‌] (بخش دو(MiniMostو[MaxiMostمینی‌موست‌] و [ماکسی‌موست‌]و سایر سیستم‌های کامپیوتری زمانسنجی (1380) / مرعشی ، نصرالله (1333)، نویسنده
سیستمهای[MTMام تی ام‌] (بخش یک). (1380) / مرعشی ، نصرالله (1333)، نویسنده
سیستم‌[MTMام تی ام‌] (بخش دو). (1380) / مرعشی ، نصرالله (1333)، نویسنده
سیستم‌[Stopwatchاستوپ واچ] (1380) / مرعشی ، نصرالله (1333)، نویسنده

کاربران آنلاین :0