دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
سیستمهای زمانسنجی (1380) / مرعشی ، نصرالله (1333)، نویسنده
سیستمهای[MTMام تی ام‌] (بخش یک). (1380) / مرعشی ، نصرالله (1333)، نویسنده
سیستم‌[Stopwatchاستوپ واچ] (1380) / مرعشی ، نصرالله (1333)، نویسنده
سیستم‌[MTMام تی ام‌] (بخش دو). (1380) / مرعشی ، نصرالله (1333)، نویسنده
سیستمهای[MOSTموست‌] (بخش دو(MiniMostو[MaxiMostمینی‌موست‌] و [ماکسی‌موست‌]و سایر سیستم‌های کامپیوتری زمانسنجی (1380) / مرعشی ، نصرالله (1333)، نویسنده
ارزیابی کار و زمان همراه با مثالها و مسائل) (1380) / مرعشی ، نصرالله (1333)، نویسنده
ماشینهای الکتریکی AC- DC (1380) / عابدی ، مهرداد (1327)، نویسنده
100نمودار مدیریت (1385) / ناگاشیما ، سویشیرو (1926 - م)

کاربران آنلاین :0