دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : سیدیعقوب حسینی (1349)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
آمار پارامتریک و روش پژوهش (1392) / حسینی ، سیدیعقوب (1349)، نویسنده

کاربران آنلاین :0