دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
تحقیق در عملیات = (1381) / خادمی زارع ، حسن (1346)، نویسنده
مفاهیم‌، نکات و حل مسائل پژوهش عملیاتی (1378) / مهرگان ، محمدرضا (1334)، نویسنده
پژوهش عملیاتی (1378) / مهرگان ، محمدرضا (1334)، نویسنده

کاربران آنلاین :0