دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: موسسه کتاب مهربان‌نشر

واقع در: تهران

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مجموعه سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد تئوریهای مدیریت 1370-1390 با پاسخ تشریحی (1390) / پرچ ، مهرداد (1356)، نویسنده
اصول مدیریت دانش (1386) / برگرون ، برایان، نویسنده
تئوری سازمان: مدرن، نمادین - تفسیری پست‌مدرن (1394) / هچ ، مری جو، نویسنده
زنجیره تامین پایدار (1393) / جعفرنژاد ، احمد (1335)
مدل اندازه‌گیری رقابت‌پذیری بنگاه (1391) / مهرگان ، محمدرضا (1334)
ارتباطات سازمانی مفاهیم، الگوها، ابزارها (1392) / مهدیه ، امید (1359 -)
مدیریت منابع انسانی در بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی (1392) / قلی‌پور ، آرین (1352 -)
مدیریت مبتنی بر هوشمندی سازمانی (1393) / طبرسا ، غلامعلی (1341 -)
مدیریت زنجیره تامین برای مهندسین (1394) / هوانگ ، ساموئل اچ
تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی (1395) / پدریچ ، ویتولد (1953 - م)

کاربران آنلاین :0